Kadiri Tarikatı hakkında geniş malumat için: www.muridan.com

Mustafa Hayri Öğüt (ks.)


Mustafa Hayri Öğüt, (1895 - 1979) Türk Mutasavvıf

Tarikat-ı Aliye-i Kadiriye'nin Halisa şubesinden Maruf ve Meşhur Arifibillah Eş-Şeyh Es-Seyyid Hacı Mustafa Hayri Baba, Malatya'nın Seyyit Battal Gazi ocağından Koca Vaiz Dede'nin torunlarındandır. Genç yaşından beri ibadete düşkünlüğü ile Malatya'da tanınan bu büyük insan Eş-Şeyh Es-Seyyid Hacı Muhammed Baba-i Kürki'nin hizmetinde bulunmuş ve maneviyat basamaklarında hızla ilerleyerek kendilerinin teveccühlerine mazhar olmuşlardır.

Lütf-u İlahi Kadem basar bin üç yüz on birde
Hidayet güneşiydi O hep ümmet-i Muhammed'e
Makam-ı Kurbiyette kalmışlardı elli küsur sene
İsteyen rabıta yapıp sorabilir Resulullah Efendimiz'e (s.a.v.)
Bin üç yüz doksan beş ufkundan zahiren inse de
Batinen tasarrufu kalacak inşaallah böyle!

M. Hayri Öğüt (ks.) 1979 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Naaşı, vasiyet ettiği üzere Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Sarıtaş (Şehitlik Tepesi) mevkiine defnedilmiştir.