Kadiri Tarikatı hakkında geniş malumat için: www.muridan.com

Görünen ve Görünmeyen Nimetler


Cenâb-ı Allah bu dünyayı, ayı, yıldızları, gördüğümüz ve göremediğimiz canlı ve cansız herşeyi insan için yaratmıştır. Bizlerin emrine vermiştir. İnsanlığın hizmetine sunmuştur. O, buyuruyor ki:

``O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratmıştır.´´ (Bakara Sûresi/20)
yine O:

``Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize sunduğunu, görünen ve görünmeyen nimetlerini size bolca verdiğini görmediniz mi?´´ (Lokman/20)
buyurmaktadır.

Verilen bu nimetlerin karşılığında insanoğlundan istenen O’na kulluk etmek, şükretmek ibadet ve taatten ayrılmamaktır. Cennet gibi olan bu yeryüzünü isyanla, haramları işlemekle, kan dökmekle, faiz yemekle, zina etmekle, içki, kumar vs. gibi günahlarla kirletmemek ve bozmamaktır. Bunlar yapılmadığı takdirde verilen nimetlere ilaveler yapılır, dünya hayatında mutluluk, ahirette de bahtiyarlığa erişilir. Bunların hepsi aynı zamanda birer emanettir. Bu emanetlere hıyanette bulunmamak gerekir.

Abdullah Demircioğlu.