Kadiri Tarikatı hakkında geniş malumat için: www.muridan.com

Ziyaüddin Abdurrahman Halis Kerküki (ks.)


Ey sevgili!
Beden ülkemi aşkının hazinesi için harab ettim
Onu, kalbimde canımın yerine koydum
Derunumu senden gayrısının nakışlarından temizledim
Gönlümü, aşkının gamı için hoş eyledim
Talep çölünde, hüsnünün parlaklığının şuasından
Vücudumu baştanbaşa, hareketli serap dalgası yaptım
Ey zahid!
Allah-ü Tealanın feyzine meyledersem beni mazur gör
Ki ben dergahta bir kamil mürşide intisab ettim
Cihanın gül bahçesine senin hüsnün gibi bir gül gelmemiş
Onun için bu alemde, güzelliğinin aşkını seçtim
Himmetim, feleklerin çatısındaki damlalara kadar ulaşsa ne çıkar
Ki ömrümü, katı yüce bir padişahın yolunda sarf ettim
Ey Halis!
Medreseler içinde aşk arzusunu görmedim
Onun için ilmimi, dergahta Allah-ü Tealanın feyzine karşılık rehin bıraktım...

Ziyaüddin Abdurrahman Halis Talebani (k.s)