Kadiri Tarikatı hakkında geniş malumat için: www.muridan.com

Aşk-ı İlahi


-Allah adın zikr idelüm evvelâ,
Vâcib oldur cümle işte her kula-

Muhabbet...
Sözle anlatılması mümkün olmayan hâlis sevginin ismi. Zevkan yaşanan bir hâl. Lugatta muhabbet teriminin kökü olan Hub, saf sevgi demektir. Beş manayı içine alır;

1- Duruluk ve beyazlık,
2- Yükseklik ve ortaya çıkma,
3- Bağlanmak ve sebat etmek,
4- Bir şeyin özü,
5- Muhafaza etmek ve tutmak.

Bu mânâlar muhabbet için gerekli olan şeylerdir. Zira muhabbet sevginin safı, kalbin sevgilisine duyduğu arzuların heyecanıdır. Muhabbetin yükselip ortaya çıkması, kalbin sevgiliye ayrılmamacasına bağlanmasından, sevenin en şerefli şeyi olan özünü ve kalbini sevgiliye vermesinden, azim, irade ve düşüncelerinin ona yönelmesinden kaynaklanmaktadır.
Muhabbet sevenin kendi sıfatlarından kaybolup, sevilenin varlığının mevcudiyetidir. Susamışlıktan kalbin kaynaması ve taşması, sevdiğine ulaşmak için çırpınmasıdır. Çünkü seven sevdiğinin bütün izzet ve zilletine katlanır. Sevgi hayatın aslı, kendisi, âlemin varoluşunun sebebi ve kalpteki düşüncelerin en baskını olduğu için "Hubb" şeklinde ifade edilmiştir. Tane (tohum) 'ye de bitkilerin aslı ve hayat kaynağı olduğundan "habbe" ismi verilmiştir. Habbeye hubb denmesinin sebebi hayatın aslının onda ve o olmasıdır.
Allah'a (cc.) inanan O'nu ve Resulü'nü (s.a.v.) sever. Sevgisi imanının derecesi ile orantılıdır. Bu bakımdan Allah'ı (cc.) sevenlerin sevgileri derece derecedir.

İbn'ül-Arif ve Mehâsin'ül-Mecâlis,
M.N.Bardakçı / SIR 2005