Kadiri Tarikatı hakkında geniş malumat için: www.muridan.com

Abdülkadir Geylani (ks.)


O'nun (ks.) Mukaddes Anısına!


KASiDE:

Sevdanın ilk durağındaki tatlılık var ya,
benim hazzım ondan daha tatlı ve daha lezzetlidir...
Ya da visalde çok özel bir hal vardır ya,
benim halim ondan daha aziz ve yakındır...
Bana günler bağışlandı, saflığın başlangıcı günler,
helal ve içmesi tatlı su kaynakları...
Her türlü cömertliğe muhatap oldum,
hiç kimseye olmadığı kadar...
Ben, arkadaşına korku olmayanlardanım.
Zaman şüpheli, insan kaçtığı yeri bilmiyor...
Kavm'in her türlü yüce rütbeden nasibi var veher ordunun dayandığı bir kuvvet olur...
Ben şakıyan bülbülüm, ağaçları doldururum şarkılarla...
Yükseklerde ise Baz-ı Eşheb'im...
Muhabbet ordusunu iradem altına aldım, itaatle,
Okumu nereye atsam isabet eder,
ne bir amel, ne de bir ümidim var...
Bir va'd bekliyor ya da gözlüyor değilim...
Rıza meydanlarında bol bol nasipleniyorum,
ta ki, hiç kimseye bağışlanmayan bana verildi...
Zaman, işlenmiş elbise gibi değişti...
"Bizler, zamanın en iyisiyiz" diye övünürsünüz...
Evvelkilerin güneşi battı ve gitti,
Bizim güneşimiz batmayacak ebedi,
gökyüzünün en yüce yerinde...

ABDULKADİR GEYLANİ Hz.leri (ks.)